Möjligheter

Q-channel levererar moderna, molnbaserade kösystem helt anpassade efter kundens behov.

Q-channel är ett företag som sedan starten levererar moderna kösystem komplett med hårdvara och mjukvara som ger dina kunder möjlighet att nyttja väntetiden på ett bättre sätt. Allt för att ge ökad effektivitet, flexibilitet, lägre kostnader, effektivare kundflöde och bättre kundservice. Vi är ensamma om att leverera kösystem, receptionssystem och digital signage från en och samma plattform. Vi skräddarsyr avancerade kö- och receptionssystem som gör det enkelt för kunden. Q-channel är en molntjänst.

Vad vi gjort är att ersätta den fysiska köknappen med en iPad eller touchsdisplay och nummerskyltarna med röda lysdiodioder med iPad och/eller LED displayer. Allt styrs av ett avancerat molnbaserat system, Queue-Cloud, med en flexibel och enkel hantering.  Genom att använda en iPad eller touchdisplay för visning av olika kötyper, som din kund kan välja att ta kölapp till, kan du snabbt och enkelt anpassa informationen på denna. Det är lätt att lägga till och ta bort kötyper efter behov eller annan information.

LED displayer och iPad som används för visning av köinformation kan smidigt kombineras för att publicera reklam och annan information.

I Q-channel kan personalen även använda iPad eller en smartphone för hantering av köerna, frammatning av nästa kund, information om väntetider och kölängd samt larm till back office. IPad används även som kundenkät där resultatet omgående finns tillgängligt via web.

För kunderna har vi också förenklat genom att kunden kan ta en kölapp direkt i sin smartphone samt även se antal väntade och kötider. Genom dessa lösningar slipper kunden väntetider vid kassan och kan istället ta en kölapp redan innan de är framme.

Kö app i mobilen

I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan systemet nyttjar vanligt standard kvittopapper som butikerna oftast redan använder i sina kassaapparater. Vi erbjuder även lösningar för att minimera användandet av kölappar.

Intresset för kösystemet Q-channel har under senaste åren ökat kraftigt eftersom det inte funnits liknande system på markanden. Tidigare har alla företag och myndigheter endast kunnat köpa en sorts kösystem och vi märkte snabbt att vi fyllde ett behov och en efterfrågan på modernare och anpassningsbara lösningar. Efterfrågan på ett modernt kösystem har ökat inom alla branscher, där varje bransch har sina specifika behov beroende på hur verksamheten ser ut. Q-channel skräddarsyr kösystemet och tjänsterna helt efter kundernas behov och önskemål. Vi levererar konkreta lösningar som hjälper våra kunder i deras dagliga arbete. Det finns också ett starkt intresse hos våra kunder att kösystemet ska passa in i kundens miljö och design. Kösystemet skall vara en del i inredningen som är unik för butiken eller butikskedjan och då skall kösystemet ha en design som passar in i denna. Man vill inte ha ett kösystem som ser likadant ut som hos konkurrenten och som ser föråldrat ut i förhållande till övrig modern inredning.

Q-channel molnbaserade kösystem Queue-Cloud finns beskrivet under fliken produkter. 

Q-channel – ett molnbaserat kösystem! 

Youtube kanalen

 

 

 

Produkter

Q-channel är ett molnbaserat kösystem som förenklar servicen och gör väntetiden kort och effektiv

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, registrering och rapportering. 
Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att 
nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från 
början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Q-channel använder iPad eller LED displayer för både central tavla och för de mindre displayerna vid kassaplatserna. De mindre displayerna som är iPad, iPad mini eller LED displayer kan även de nyttjas för reklam och information då kassan inte är öppen.

För att ta kölapp använder Q-channel iPad, iPad mini, touchdisplayer eller smartphone.

Installationen av Q-channel är enkel och flexibel eftersom det krävs minimalt med kabeldragning och montering av hårdvara och det är enkelt att omorganisera kassor och placeringar, då systemet styrs med iPad, smartphone och/eller fjärrkontroller.

Kösystemet Q-channel är otroligt flexiblet och kan anpassas in i minsta detalj för dina behov genom olika tjänster för att få en optimal lösning. Här följer några av de möjligheter som finns med Q-channel.

Queue-Cloud 

Vår molnbaserade tjänst som bygger på iPad och/eller LED displayer. Trådlös frammatning av köerna samt köhantering via fjärrkontroller, iPad, smartphone eller via länk på personalens datorer. Installationen av Queue-Cloud är enkel och smidig eftersom det krävs minimalt med kabeldragning. Till Queue-Cloud lösningen kan man beställa olika tjänster såsom statistik, SMS avisering, bokat möte, integration av köinformation i kundens app, ta kölapp via smartphone, digital signage för reklam och information mm. 

Nedan följer några av de tjänster som kan integreras i Queue-Cloud 

Bokat möte. Tjänsten Bokat möte ger personalen möjlighet att få en avisering via länk, mail eller SMS när deras kund kommit.

SMS avisering. Kunden kan välja att få ett SMS om väntetiden beräknas bli lång och 
kan då uträtta andra ärenden under väntetiden. Detta gör kunden enkelt genom att då knappa in sitt mobilnummer på touchskärmen. Kunden får ett SMS när det är dags att återvända till butiken eller lokalen.

App med köinformation samt KölAPP. Vi integrerar köinformation i kundens egen app. Vi ger kunden tillgång till köinformationen gällande kundens alla installationer för att enkelt integrera den i kundens egen app. Det ingår utan extra kostnad vi köp av Q-channel kösystem. Vi kan även erbjuda en egen kundspecifik app för köinformation i de fall kunden inte har en egen app. Vi utvecklar då en app med kundspecifika basfunktioner samt köinformation och kölapp integrerad. KölAPP är möjlighet att ta kölapp i mobilen (smartphone).

Dynamiska köer. I Q-channel kan våra kunder enkelt anpassa kötyper efter behov. 
En kötyp kan tex  visas på touchskärmen under en viss tid på dagen för att sedan försvinna när behovet av den inte längre finns.

Statistik. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och 
kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. 
Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Digital Signage. I kösystemet Q-channel ingår digital signage, dvs möjligheter att publicera reklam och information i sitt kösystem. Informationen och reklamen visas på displayer tillsammans med köinformaitonen eller på displayer avsedda enbart för information och reklam. Eftersom kunderna tittar på displayerna med köinformationen blir detta ett effektivt sätta att annonsera och informera. Q-channel kan även integreras med andra digital signage system. Om ni redan har ett system för digital signage installerat kan ni enkelt ansluta Q-channel till det.

Skräddarsydd layout. Vi erbjuder kunden en skräddarsydd layout för sin butik eller lokal. I Q-channel anpassas alltid kösystemets utseende efter kundens grafiska profil och utseende. Kösystemet ska liksom allt annat passa in i kundens egen miljö.

IPad för hantering av kö och för kövisning. I Q-channel kan personalen även använda iPad, iPad mini, smartphone för hantering av kö, frammatning av nästa kund, information om väntetider och kölängd, larm till back office. IPad används även som kundenkät där resultatet omgående finns tillgängligt via web. IPad och iPad mini används även för kövisning till kunderna i kassalinjen. Dessa kan då tex monteras från taket ovanför varje kassaplats eller monteras på disken.

Kundenkäten HappyCustomer?

HappyCustomer? är Q-channel´s nya produkt för kundenkät och kundundersökning. HappyCustomer? är en molnbaserad iPad lösning. 

Fördelar med HappyCustomer?

-online och med anpassningsbart innehåll och layout

-möjlighet att ge kommentar till svaret

-statistik finns tillgänglig löpande på webben som uppdateras online, i statistiken kan man även se enskilda svar, hos vem och när svaret har lämnats

-molnbaserad iPad lösning, individuella platser (kassor) 

-integreras enkelt med besöksräknare 

-integreras enkelt till kösystemet Queue-Cloud för samlad statistik

-levereras med bordsstativ, väggfäste eller golvstativ och är mycket enkel att installera

Q-channel levererar även kundenkät integrerat med köhantering på iPad eller iPad mini. iPad eller iPad mini som används för Q-channel´s kundenkät kan levereras med bordsstativ eller golvstativ. Layouten i kundenkäten anpassas enkelt och snabbt med de frågor som man vill att kunderna ska svara på. Färdig statistik finns tillgänglig löpande på webben som uppdateras online. I statistiken kan man även se enskilda svar, hos vem och när svaret har lämnats. iPad och iPad mini kan även användas av personalen för hantering av köerna, frammatning av nästa kund, information om väntetider och kölängd, larm till back office samt även fungera som en kundenkät där resultatet omgående finns tillgängligt via web. IPad som används av personalen för hantering av köerna kan enkelt vridas om mot kunden för att svara på enkäten och fungerar då som kundenkät.

 

 

 
Case

Previous Next

Kölappar

Specialkölappar för kösystem blir en mycket hög kostnad i längden. 

I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan kösystemet nyttjar vanligt standard kvittopapper
Termo 80/80/12 som butikerna oftast använder i
sina kassaapparater och därför kan använda samma
till kösystemet. Vi säljer även dessa kvittorullar som passar för kösystemet som kölappar. De finns även
med bisfenolfritt papper. Tänk på att vid höga besöksfrekvenser, som inte är ovanligt, har priset per kölapp en avgörande betydelse för den ekonomiska kalkylen vid val av kösystem. Även Q-smart som är
ett enklare kösystem från Q-channel nyttjar vanligt standard kvittopapper Termo 80/80/12. Kontakta
oss för kalkyler/offert och information om priser på kölappar. 

 

 

 

Återförsäljare

Image Media Channel
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista
Tel +46 8 20 30 20
Fax +46 8 20 30 21
www.imagemediachannel.se

GRB Göteborgs Restaurang och Butiksutrustning AB (Göteborg samt Malmö)
Gamlestadsvägen 2, B27
415 02 Göteborg
Tel 031- 49 70 00
joche@grb.se
www.grb.se

UA-Service AB
Chafförsvägen 20
831 48 Östersund
Mob 0730-88 05 63
Vxl 063-10 00 63
www.uaservice.se

KV Kassa/Våg i Västerbotten AB
Gimoborgsvägen 3
907 42 Umeå
Kontortel: 070-345 48 98
www.kassavag.se
info@kassavag.se

Mariehamns Kontorsmaskiner AB /mkab
Skarpansvägen 26
AX-22100 Mariehamn
Kontoretel: +358(0)18 13536

Ennte AS
Jerikoveien 20
N-1067 Oslo
Kontortel: +47 22 90 33 00

 

Vi söker återförsäljare av kösystemet. Kontakta oss på 08-20 30 24 om ni är intresserade av att veta mer!

 

Kontakt

Q-channel AB

Kista Science Tower
164 51 Kista

Tel direkt : 08-20 30 24
Support tel 08-20 30 33

info@q-channel.se
www.q-channel.se

Pressrum Q-channel AB

Följ Q-channel AB

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/q-channel

 

Våra återförsäljare har lyckats väldigt bra, så därför söker vi nu fler återförsäljare av Q-channel i Norden.
Kontakta oss för mer information 08-20 30 24.